Scurmin Complex

กันยายน 2019

รวมภาพหลักสูตร “ล้างพิษตับ-กาย-จิต” สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ“ตับดี ชีวียืนยาว” ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562 ณ เวลเนสซิตี้ อยุธยา

จากหลักการของ นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ที่พิสูจน์จนมั่นใจ

รวมภาพหลักสูตร “ล้างพิษตับ-กาย-จิต” สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ“ตับดี ชีวียืนยาว” ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562 ณ เวลเนสซิตี้ อยุธยา Read More »