โครงการตับดี ชีวียืนยาว ครั้งที่ 1

เผยโฉม! ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการตับดี ชีวียืนยาว คุณรัฐนันท์ เบิกนา คุณพูนสุข เพ็ชรดี คุณประเสริฐศรี ฟูนิมิตดำเนิน คุณนิรันดร์ ชา…

Continue Readingโครงการตับดี ชีวียืนยาว ครั้งที่ 1