Scurmin Complex

โครงการตับดี ชีวียืนยาว ครั้งที่ 1

เผยโฉม! ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการตับดี ชีวียืนยาว

คุณรัฐนันท์ เบิกนา
คุณพูนสุข เพ็ชรดี
คุณประเสริฐศรี ฟูนิมิตดำเนิน
คุณนิรันดร์ ชาติวิทยา
คุณธัญชิตา บุญประจักษ์
คุณธนะกฤษฏิ์ วงศ์สิริวิทยา
คุณธนวดี จันทร์เฉิด
คุณธนเดช วิจิตร์จันทร์
คุณชวพันธุ์ สิทธิวัจน์
คุณชยพล จังอินทร์
คุณจักษวัชร จันทร์วงศ์
คุณกรวรรณ สุพรรณรัตน์

เผยโฉม! ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการตับดี ชีวียืนยาว ครั้งที่ 1 ซึ่งเอส-เคอร์มิน คอมเพล็กซ์ ร่วมกับ เวลเนสซิตี้ เมืองสุขภาวะดี โดย นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ เปิดโอกาสให้ผู้มีปัญหาสุขภาพตับ จำนวน 12 ท่าน ได้เข้ารับการดูแลและฟื้นฟูตับตามวิถีธรรมชาติบำบัด เป็นเวลา 3 เดือน แบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย!!

พี่ๆ สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ พร้อมเป็นกำลังใจให้ทั้ง 12 ท่าน ฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงและมีสุขภาพดีอีกครั้ง ในช่องทางต่างๆ ด้านล่างนี้ค่ะ

? FB : https://www.facebook.com/honorherb/
? LINE@ : http://nav.cx/62kz4xU
▶ YouTube : https://bit.ly/2H5Nons