Scurmin Complex

เสียชีวิตจากโรคเครียดมีจริงมั้ยไม่รู้ แต่เสียชีวิตจากโรคตับเพราะความเครียดน่ะมีแน่!

💥 รู้หรือไม่ว่าภาวะความเครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า สามารถเพิ่มความเสี่ยงของการ #เสียชีวิตด้วยโรคตับ ให้มากยิ่งขึ้นหลายเท่า!!
.

ในการศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างภาวะสุขภาพจิตกับการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ ทีมวิจัยได้ทำการทดลองกับกลุ่มผู้มีภาวะเครียดจำนวน 165,000 คน เป็นเวลา 10 ปี โดยติดตามดูอาการของโรค ร่วมกับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เช่น พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลล์, ความอ้วน, สถานะทางเศรษฐกิจของกลุ่มทดลอง ฯลฯ พบว่าในบรรดากลุ่มทดลองที่เสียชีวิตส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก #โรคตับ!!
.

แม้จะยังไม่แน่ชัดว่าปัญหาสุขภาพจิตกับโรคตับเกี่ยวข้องกันอย่างไร แต่ก็ค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่าการอยู่ภายใต้สภาวะกดดัน วิตกกังวล หรือภาวะซึมเศร้า ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งไม่เพียงแต่โรคตับเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วน และความดันโลหิตสูงอีกด้วย โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสาเหตุสำคัญเป็นเพราะผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามักไม่สามารถควบคุมตัวเองให้มีพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพได้ เช่น การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และการจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น
.

รู้แบบนี้แล้ว… ใครที่กำลังเครียดอยู่ตอนนี้ ต้องรีบพาตัวเองออกจากความเครียดให้เร็ว โดยการไปออกกำลังกาย, ทำสมาธิ, พูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัว ฯลฯ พึงระลึกไว้เสมอว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออก ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองอยู่เสมอ อาจฟังดูยาก แต่เชื่อว่าทุกท่านจะผ่านมันไปได้ พวกเราขอเป็นกำลังใจให้นะครับ!! 😊
.
.
…………………..
ปรึกษาและขอรับหนังสือคู่มือดูแลตับ ฟรี!!
☎ เบอร์โทร ☎ 0-2105-4179,09-4480-0551-4
🌐 เว็บไซต์ 🌐 https://www.honorherb.com/
💬 Line@ 💬 https://line.me/ti/p/@honorherb