Scurmin Complex

โรคไขมันพอกตับคืออะไร?

โรคไขมันพอกตับหมายถึงสภาวะที่ในตับมีการสะสมของไขมันเกินความจำเป็น ซึ่งจะทำให้เนื้อตับอ่อนนุ่มและอ่อนไหว ซึ่งสามารถเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ได้ เช่น การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม โรคอ้วน การดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้น

ประเภทของโรคไขมันพอกตับ

โรคไขมันพอกตับที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease - NAFLD)

โรคไขมันพอกตับที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์หมายถึงการสะสมของไขมันในตับที่เกิดขึ้นโดยไม่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ โรคนี้สามารถเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลย และเป็นโรคไขมันพอกตับที่พบได้มากที่สุดในกลุ่มของโรคไขมันพอกตับ

โรคไขมันพอกตับที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ (Alcoholic Fatty Liver Disease - AFLD)

โรคไขมันพอกตับที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์เป็นผลจากการบริโภคแอลกอฮอล์มากเกินไป การดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้ตับต้องทำงานหนักในการแปลงแอลกอฮอล์เป็นสารพิษ ทำให้เนื้อตับเสื่อมสภาพและเกิดการสะสมของไขมัน

สาเหตุของโรคไขมันพอกตับ

โรคไขมันพอกตับสามารถมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งได้แก่

 • การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม: การบริโภคอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง โซดา เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง อาหารจานด่วน เป็นต้น ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่มีปริมาณแคลอรี่สูงและมีส่วนผสมของน้ำตาลและไขมัน
 • โรคอ้วน: การมีน้ำหนักเกินมากจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคไขมันพอกตับ เนื่องจากไขมันจะสะสมในเนื้อตับเมื่อมีปริมาณไขมันในร่างกายมากเกินไป
 • การดื่มแอลกอฮอล์: การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปจะทำให้ตับต้องทำงานหนักในการแปลงแอลกอฮอล์เป็นสารพิษ ซึ่งส่งผลให้เนื้อตับเสื่อมสภาพและเกิดการสะสมของไขมัน
 • ภาวะเมตาบอลิก: บางครั้งโรคไขมันพอกตับอาจเกิดขึ้นเนื่องจากภาวะเมตาบอลิก เช่น ภาวะต้านทานอินซูลินน้อย (Insulin Resistance) และโรคเบาหวาน ซึ่งสามารถส่งผลให้มีการสะสมไขมันในตับได้

สรุป

โรคไขมันพอกตับเกิดจากการสะสมของไขมันในตับเกินความจำเป็น และสามารถเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม โรคอ้วน การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป และภาวะเมตาบอลิก การป้องกันโรคไขมันพอกตับเกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพอย่างถูกต้อง และการรับประทานอาหารที่สมดุลย์ หากคุณมีอาการที่สงสัยเกี่ยวกับโรคไขมันพอกตับ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

โรคไขมันพอกตับสามารถหายได้หรือไม่?

  • โรคไขมันพอกตับสามารถหายได้ หากคุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำเนินการลดน้ำหนัก การบริหารจัดการอาหาร และการลดการบริโภคแอลกอฮอล์

การบริโภคไขมันสูงส่งผลต่อโรคไขมันพอกตับไหม?

  • ใช่ การบริโภคอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคไขมันพอกตับ เพราะไขมันสามารถสะสมในเนื้อตับได้

สามารถรักษาโรคไขมันพอกตับด้วยการออกกำลังกายได้หรือไม่?

  • ใช่ การออกกำลังกายสามารถช่วยลดความดันเลือด ลดน้ำหนัก และส่งผลในการลดโรคไขมันพอกตับได้

การดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของโรคไขมันพอกตับไหม?

  • ใช่ การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปเป็นสาเหตุให้เกิดโรคไขมันพอกตับ เนื่องจากแอลกอฮอล์ทำให้ตับต้องทำงานหนักในการแปลงแอลกอฮอล์เป็นสารพิษและส่งผลให้เนื้อตับเสื่อมสภาพ

โรคไขมันพอกตับสามารถป้องกันได้อย่างไร?

  • เพื่อป้องกันโรคไขมันพอกตับควรรักษาน้ำหนักให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันและน้ำตาลในปริมาณที่ถูกต้อง และจัดการกับสภาวะเมตาบอลิกอย่างเหมาะสม

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับไขมันพอกตับ

มีบางครั้งที่ผู้คนมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับไขมันพอกตับ ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนหรือข้อผิดพลาดได้ เช่น

 • คิดว่าไขมันพอกตับมีต่อเฉพาะผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้น: ความจริงแล้ว ไขมันพอกตับสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกับผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป (Alcoholic Fatty Liver) และผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลย (Non-Alcoholic Fatty Liver) โดยสาเหตุที่แตกต่างกันไป
 • คิดว่าไขมันพอกตับไม่เป็นอันตราย: ไขมันพอกตับถือเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพตับ ถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือแก้ไข ไขมันพอกตับอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคตับอื่น ๆ เช่น ตับอักเสบ ตับอักเสบเรื้อรัง หรือภาวะตับอักเสบชนิดอื่น
 • คิดว่าคนที่ไม่มีอาการแสดงที่ตับก็ไม่มีไขมันพอกตับ: ไขมันพอกตับบางครั้งอาจเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการเฉพาะเจาะจงที่ตับ เพราะเนื้อตับไม่มีประสาทที่ส่งสัญญาณความรู้สึกได้ ดังนั้น คนที่ไม่มีอาการแสดงที่ตับอาจมีไขมันพอกตับอยู่แล้วโดยที่ไม่รู้ตัว

สรุป

ไขมันพอกตับเกิดจากการสะสมของไขมันในเนื้อตับมากกว่าปกติ และสามารถเกิดได้ทั้งกับผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปและไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ควรมีความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับโรคนี้ เพื่อรักษาสุขภาพตับและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ หากคุณมีข้อสงสัยหรืออาการที่เกี่ยวข้องกับไขมันพอกตับ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาเพิ่มเติม