Scurmin Complex

อาการ ไขมัน พอก ตับ: รายละเอียดการเกิด อาการและวิธีการจัดการ

ในปัจจุบันนี้ อาการ ไขมัน พอก ตับ เป็นปัญหาสุขภาพที่กลายเป็นหนึ่งในภาวะป่วยที่พบบ่อยในคนทั่วโลก อาการนี้ส่งผลต่อการทำงานของตับและสามารถเกิดจากหลายสาเหตุ การรับรู้เกี่ยวกับ อาการ ไขมัน พอก ตับและวิธีการจัดการเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพตับให้แข็งแรงขึ้น ในบทความนี้เราจะพูดถึงอาการ ไขมัน พอก ตับ อย่างละเอียด รวมถึงการวินิจฉัยและวิธีการจัดการอาการนี้อีกด้วย

อาการ ไขมัน พอก ตับคืออะไร

ไขมัน พอก ตับ (Fatty Liver) คือ ภาวะที่เกิดจากการสะสมไขมันในเนื้อเยื่อตับมากเกินไป โดยปกติแล้ว เนื้อเยื่อตับควรจะมีปริมาณไขมันในเล็กน้อย แต่เมื่อมีการสะสมไขมันในตับมากขึ้น จะทำให้เนื้อเยื่อตับหนาขึ้น และเติมไขมันไปในเซลล์ตับ ทำให้ตับเสื่อมทราม และเป็นอวัยวะที่ทำงานผิดปกติได้ อาการ ไขมัน พอก ตับสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ไขมันพอกตับเอ (Non-Alcoholic Fatty Liver: NAFL) และ ไขมัน พอก ตับจากการดื่มสุรา (Alcoholic Fatty Liver: AFL)

การเกิด อาการ ไขมัน พอก ตับ

ไขมันพอกตับสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้

 • โรคอ้วน – คนที่มีน้ำหนักเกินมาก หรืออ้วนอาจมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็น ไขมัน พอก ตับ เนื่องจากไขมันจะสะสมในร่างกายอยู่มากขึ้น
 • โรคเบาหวาน – คนที่เป็นโรคเบาหวานมักจะมีความเสี่ยงสูงต่อการเป็น ไขมัน พอก ตับ เนื่องจากร่างกายมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่ส่งผลต่อการสะสมไขมันในตับ
 • การดื่มสุรามากเกินไป – การดื่มสุรามากเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถทำให้เกิด ไขมัน พอก ตับจากการดื่มสุราได้
 • การรับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง – การรับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นสาเหตุให้เกิด ไขมัน พอก ตับได้
 • การใช้ยาบางชนิด – บางยาสามารถทำให้เกิด ไขมัน พอก ตับได้ เช่น ยาคุมกล้ามเนื้อ ยาความดันโลหิตสูง เป็นต้น

อาการของ ไขมัน พอก ตับ

ในระยะแรก อาการของ ไขมัน พอก ตับอาจไม่แสดงออกมาหรือมีอาการเล็กน้อยเท่านั้น แต่เมื่อภาวะที่เป็นไขมัน พอก ตับเริ่มรุนแรงขึ้น อาจเกิดอาการต่อไปนี้ได้

 • คลื่นไส้ – รู้สึกแน่นหน้าท้อง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร หรือท้องอืด
 • อ่อนเพลีย – รู้สึกอ่อนเพลียและหมดแรงได้ง่าย
 • เจ็บปวดท้อง – รู้สึกเจ็บปวดท้องในบริเวณตรงกลางหรือด้านขวาบนของท้อง
 • น้ำหนักลดลง – รู้สึกว่าน้ำหนักลดลงโดยไม่ได้รับการควบคุม
 • มีลักษณะผิดปกติของผิวหนัง – ผิวหนังอาจเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือมีจุดด่างเพราะการทำงานของตับที่ผิดปกติ

วิธีการวินิจฉัย อาการ ไขมัน พอก ตับ

เพื่อวินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีไขมันพอกตับหรือไม่ และกำหนดระดับความรุนแรงของภาวะ แพทย์อาจใช้วิธีการตรวจต่อไปนี้

 • ตรวจประวัติและการตรวจร่างกาย – แพทย์จะสอบถามเกี่ยวกับอาการที่เกิดขึ้น ประวัติการรับประทานอาหาร การดื่มสุรา หรือการใช้ยา เพื่อประเมินความเสี่ยงและคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) และจะทำการตรวจร่างกายเพื่อหาอาการที่อาจเกี่ยวข้องกับ ไขมัน พอก ตับ
 • ตรวจหลักการ – ใช้เครื่องมือเพื่อตรวจวัดขนาดของตับ และความหนาของเนื้อเยื่อตับ
 • ตรวจเลือด – การตรวจเลือดเพื่อวัดระดับไขมันในเลือด ระดับเอ็นไซม์ต่างๆ และตรวจความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจเป็นสาเหตุของ ไขมัน พอก ตับ
 • การตรวจหาตัวเชื่อมโยงกับโรคอื่น – อาจมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาตัวเชื่อมโยงกับโรคอื่นที่อาจทำให้เกิด ไขมัน พอก ตับได้ เช่น การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ หรือการตรวจเฉพาะทางต่างๆ

วิธีการจัดการ อาการ ไขมัน พอก ตับ

การจัดการ ไขมันพอกตับมีเป้าหมายหลักคือลดการสะสมไขมันในตับและส่งเสริมการฟื้นตัวของตับให้กลับสู่สภาวะที่ปกติ ดังนี้

 • การควบคุมน้ำหนัก – หากผู้ป่วยมีน้ำหนักเกินหรืออ้วน การลดน้ำหนักอาจช่วยลดการสะสมไขมันในตับได้ โดยการรับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันและน้ำตาลลดลง และเพิ่มกิจกรรมทางกายภาพ
 • การรับประทานอาหารที่เหมาะสม – ควรรับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันต่ำ และมีปริมาณผักและผลไม้มาก เพื่อส่งเสริมการลดไขมันในตับ
 • การลดการรับประทานสุรา – หากผู้ป่วยดื่มสุรา เพื่อลดการสะสมไขมันในตับ ควรลดหรือเลิกดื่มสุรา
 • การออกกำลังกาย – การออกกำลังกายเป็นประโยชน์ในการลดไขมันในตับและควบคุมน้ำหนัก ควรเลือกทำกิจกรรมทางกายภาพที่เหมาะสมและตรงตามความสามารถของตนเอง
 • การรักษาโรคแทนที่ – หากผู้ป่วยมีโรคเรื้อรังอื่นที่อาจเป็นสาเหตุของ ไขมัน พอก ตับ เช่น เบาหวาน ควรรักษาโรคแทนที่อย่างเหมาะสม
อาการ ไขมัน พอก ตับ

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม 1: อาการ ไขมัน พอก ตับสามารถรักษาหายได้หรือไม่?

คำตอบ: อาการไขมันพอกตับ สามารถรักษาหายได้ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น การควบคุมน้ำหนัก การรับประทานอาหารที่เหมาะสม การลดการรับประทานสุรา และการออกกำลังกาย อย่างไรก็ตาม ความรุนแรงของภาวะ ไขมัน พอก ตับ และสาเหตุที่เกิดขึ้นอาจมีความหลากหลาย การรักษาควรเป็นเฉพาะบุคคลตามคำแนะนำของแพทย์ที่ทำการวินิจฉัยและรักษา

คำถาม 2: อาการ ไขมัน พอก ตับสามารถก่อให้เกิดโรคต่างๆได้หรือไม่?

คำตอบ: ใช่, ไขมัน พอก ตับสามารถเกิดการแทรกซ้อนและเสี่ยงให้เกิดโรคต่างๆได้ เช่น

 • โรคตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic hepatitis)
 • โรคตับแข็งตับเสื่อม (Cirrhosis)
 • มะเร็งตับ (Liver cancer)
 • โรคเบาหวาน (Diabetes)
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด (Heart disease)
 • โรคความดันโลหิตสูง (High blood pressure)
 • โรคไขมันในเลือดสูง (High cholesterol)

การรักษาและการป้องกันต่างๆอาจจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับโรคเหล่านี้ได้

สรุป

อาการ ไขมัน พอก ตับ เกิดจากการสะสมไขมันในตับเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ เช่น การรับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง โรคอ้วน หรือการดื่มสุรา อาการของ ไขมัน พอก ตับอาจไม่แสดงออกมาหรือมีอาการเล็กน้อยในระยะแรก แต่เมื่อภาวะเป็นไขมัน พอก ตับเริ่มรุนแรงขึ้น อาจมีอาการคลื่นไส้ ความอิดโรยอาหาร หรือหายใจเหนื่อย เพื่อป้องกันและรักษา ไขมัน พอก ตับ ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น ควบคุมน้ำหนัก รับประทานอาหารที่เหมาะสม ลดการรับประทานสุรา และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของตับและร่างกายทั้งหมด