นโยบายคืนสินค้า

บริษัท ออนเนอร์ เฮิร์บไทย จำกัด ไม่มีนโยบายในการคืนสินค้า แต่ในกรณีที่สินค้าเกิดสูญหาย หรือเสียหาย จากการขนส่ง ทางบริษัทยินดี คืนเงินเต็มจำนวน ให้แก่ลูกค้า ตามนโยบายคืนเงิน ดูรายละเอียด ที่นี่