นโยบายการคืนเงิน

บริษัท ออนเนอร์ เฮิร์บไทย จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

  – บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีต่อไปนี้
     1.บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้
     2.ลูกค้าขอยกเลิกการสั่งซื้อหลังจากชำระเงินไม่เกิน 1 ชั่วโมง
     3.สินค้าสูญหาย หรือ เสียหาย จากการขนส่ง

  – ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน โดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะคืนเงินไปยังบัญชีธนาคารของผู้ซื้อ ภายใน 3 วันทำการ
กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 30-90 วัน