บริษัท ออนเนอร์ เฮิร์บไทย จำกัด ขอรับรองว่าจะไม่เผยแพร่ข้อมูลนี้แก่บุคคลภายนอก บริษัทขออนุญาตใช้ข้อมูลนี้เพื่อการจัดส่งหนังสือให้เท่านั้น